Kurs GIK2ND

Visualisering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för centrala begrepp inom storytelling och visualisering
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • identifiera lämplig visualisering utifrån typ av data, media och målgrupp
  • tillämpa utvalda arbetssätt för visualisering på internet
  • förtydliga komplexa sammanhang genom tillämpning av storytelling och visualisering
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • kritisera visualisering utifrån integritet och sofistikation
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Digital bild 7,5 hp, grundnivå
  • Grafisk design 7,5 hp, grundnivå
  • Responsiv Webbdesign 7,5 hp, grundnivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FWM
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig