Kurs GIK2ND

Visualisering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för centrala begrepp inom storytelling och visualisering
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • identifiera lämplig visualisering utifrån typ av data, media och målgrupp
  • tillämpa utvalda arbetssätt för visualisering på internet
  • förtydliga komplexa sammanhang genom tillämpning av storytelling och visualisering
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • kritisera visualisering utifrån integritet och sofistikation