Kurs GIK2JL

Informationsdesign

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2022

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • förklara hur en informationsbärande visualisering anpassas för specifika målgrupper och användningsområden genom användning av relevanta vetenskapliga teorier och metoder
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • på vetenskaplig grund använda metoder i mikrodataanalyskedjan
 • skapa funktionella visualiseringar för digital publicering där exempelvis grafik, text, bild, färg, form och estetik samverkar enligt principer för informationsdesign
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, säkerhetsmässiga och etiska aspekter
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Digital bild 7,5 hp, grundnivå eller motsvarande kunskaper
 • Dynamiska webbapplikationer 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Forskningsmetodik 7,5 hp grundnivå eller motsvarande kunskaper
 • Statistisk analys 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Visuell identitet 7,5 hp, grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3AXK
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig