Kurs GIK2F6

Grafisk design

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • förklara metoder inom den grafiska designprocessen
  • motivera praktiskt tillämpning av designteorier

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • tillämpa metoder inom den grafiska designprocessen
  • sammanställa och analysera data för att motivera val av grafisk design för utvald publiceringsgenre
  • skapa multimodal och multisekventiell design för utvald publicering med fokus på att attrahera och orientera ur användarens perspektiv
  • producera grafiska original med avsedd kvalitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • värdera, bedöma och förbättra en design med avseende på dess användbarhet, funktionalitet, meningsbärande och tekniska kvalitet
  • värdera praktisk tillämpning av utvalda vetenskapliga publikationer inom området
Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 44, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Layout och typografi 7,5 hp grundnivå
Anmälningskod:
HDA-H3CCG
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Anna Skogbergs