Kurs GIK289

Objektorienterad programmering och problemlösning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • förklara vad begreppet objektorientering innebär
 • redogöra för grundläggande termer, begrepp och nyckelord inom mjukvaruutveckling

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • utveckla språkoberoende algoritmer syftande till en strukturerad design vid utveckling av program
 • återanvända färdiga programbibliotek i egen programutveckling
 • skapa interaktiva applikationer
 • använda selektiva programsatser innehållande villkor för att styra ett programs exekvering.
 • använda iterationsatser för att upprepade gånger exekvera programsatser intill vissa villkor uppfyllts
 • skapa och använda egendefinierade klasser, innehållande egenskaper och operationer som representerar beteendet hos objekt
 • skapa och använda funktioner/metoder
 • använda datastrukturer för att (temporärt) lagra och manipulera data under exekvering
 • skriva ned data till filer respektive läsa upp data från filer
 • skriftligt och muntligt presentera, förklara, sammanfatta och diskutera valda lösningsmetoder och erhållna resultat
 • felsöka program
 • dokumentera program genom kommentarer och att använda delar ur UML (Unified Modelling Language)
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Matematik B.
  Eller: Matematik 2a / 2b / 2c
  (Områdesbehörighet 5/A5)
 • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-H36AE
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.