Kurs GIK26B

Webbdesign 4

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva principer för informationsarkitektur inom webbdesign

Färdighet och förmåga

  • tillämpa olika forskningsmetoder för behovsanalys av användare och prototypdesign
  • utföra en undersökning i syfte att definiera affärsmål, identifiera den primära mottagaren, lista användarinformationsbehov och förbereda en konkurrenskraftig analys
  • applicera teorier och tekniker för skapandet av en lämplig webbplats mot en fiktiv organisation

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • utvärdera designen av webbplats från ett informationsarkitektursperspektiv
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Typografi och layout 2, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
  • Webbdesign 3, 7,5 hp, Grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32XN
Huvudområde: