Kurs GIH2ZL

Fördjupning inom judotränarskap

5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

  • utifrån relevant forskning sammanställa kunskapsläget inom ett avgränsat judorelaterat idrottsvetenskapligt område
  • utifrån sammanställningen formulera ett relevant syfte för en tänkt undersökning inom judo.