Kurs GIH2ZA

Vinterfriluftsliv genom skidor och skridskor (VAL)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskaper i friluftslivsteknik med fokus på ledarskap och säkerhet under vinterinriktat friluftsliv i olika miljöer
  • röra sig allsidigt i olika rörelseformer och sammanhang inom vinterinriktat friluftsliv med relevans för professionsutövandet
  • analysera vinterinriktat friluftsliv ur ett normkritiskt perspektiv
  • planera, genomföra och utvärdera undervisningsmoment vars syfte är att utveckla förmågan att utöva vinterinriktat friluftsliv med relevans för professionsutövandet.

Extra information:

Kursen innehåller 2 fysiska träffar, varav det ena tillfället är 3 dagar med en skidtur med gemensam övernattning. Det andra tillfället är på 2 heldagar.

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Antagen till VAL-utbildning
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3JJJ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig