Kurs GIH2ZA

Vinterfriluftsliv genom skidor och skridskor (VAL)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskaper i friluftslivsteknik med fokus på ledarskap och säkerhet under vinterinriktat friluftsliv i olika miljöer
  • röra sig allsidigt i olika rörelseformer och sammanhang inom vinterinriktat friluftsliv med relevans för professionsutövandet
  • analysera vinterinriktat friluftsliv ur ett normkritiskt perspektiv
  • planera, genomföra och utvärdera undervisningsmoment vars syfte är att utveckla förmågan att utöva vinterinriktat friluftsliv med relevans för professionsutövandet.