Kurs GIH2YZ

Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning åk 4-6

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om idrott och hälsa.