Kurs GIH2YY

Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om idrott och hälsa.