Kurs GIH2XM

Grundläggande klättringsdidaktik, riskbedömning och riskhantering

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • reflektera kring och diskutera tränarrollen i relation till klättringens former och uttryck
  • diskutera kopplingen mellan tränarfilosofi och tränarpraktik inom klättring
  • redogöra för klättringens betydelse för uppfyllande av hållbarhetsmål 3, 5 och 10 (säkerställa hälsa, jämställdhet och jämlikhet) i FNs Agenda 2030 i det globala respektive nationella perspektivet
  • problematisera klättringens eventuella möjligheter att bidra till uppfyllande av andra hållbarhetsmål i FNs Agenda 2030
  • redogöra för generella fysikaliska principer bakom klättringstekniker
  • redogöra för och praktiskt tillämpa grundläggande didaktiska modeller, gällande de tekniska aspekterna i klättring, till de olika utövarkategorierna
  • redogöra för och tillämpa grundläggande principer för planering av en klättringslektion för olika målgrupper
  • redogöra för och tillämpa grundläggande principer för riskbedömning och riskhantering vid klättringsträning/tävling.