Kurs GIH2X2

Styrkelyftsdidaktik för paraidrottare och Special Olympics

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • tillämpa grundläggande kunskaper inom ämnesområdena styrkelyftens tränings- och tävlingslära för optimering av tränings- och tävlingsprocessen för paraidrottare och Special Olympics
  • reflektera över de specifika krav och behov som ställs för träning och tävling för paraidrottare och Special Olympics
  • reflektera över grundläggande didaktiska principer och deras praktiska tillämpning för styrkelyftare samt paraidrottare och Special Olympics
  • lösa specifika uppgifter rörande optimering av tränings- och tävlingsprocessen för styrkelyftare samt paraidrottare och Special Olympics
  • diskutera styrkelyftens betydelse för social hållbarhet utifrån paraidrottens och Special Olympics perspektivet.