Kurs GIH2WX

Idrotten i samhället (VAL)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och redogöra för olika vetenskapliga områden inom idrotts- och hälsovetenskap
  • redogöra för och med utgångspunkt i ämnet exemplifiera vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär
  • diskutera och problematisera skolämnet idrott och hälsa utifrån olika didaktiska perspektiv samt i relation till idrottens former och uttryck
  • diskutera relationen mellan det akademiska ämnet idrotts- och hälsovetenskap samt skolämnet idrott och hälsa
  • redogöra för idrottens såväl som ämnet idrott och hälsas historiska framväxt
  • diskutera och problematisera skolämnet idrott och hälsa såväl som idrottens roll och funktion i samhället med särskild tonvikt på socialisation och social stratifiering
  • genomföra ett vetenskapligt undersökande arbete inom idrotts- och hälsovetenskap på en grundläggande nivå.