Kurs GIH2WW

Basketens tränarskap 4 - Organisation och ledarskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • grundläggande redogöra för centrala begrepp inom transformellt ledarskap utifrån basketens idrottskontext
  • diskutera principer för att skapa och upprätthålla effektiva team
  • grundläggande redogöra för metoder kring planerings-, reviderings- och utvärderingsarbete inom organisationer
  • föreslå ett väl underbyggt arbetssätt för kontinuerlig planering, revidering och utvärdering av verksamheten
  • föreslå kommunikationsmodeller för krissituationer
  • kritiskt reflektera över eget ledarskap utifrån ett transformellt ledarskapsperspektiv.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3FCM
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig