Kurs GIH2WV

Basketens tränarskap 3 - Idrottspsykologi och kommunikation

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • grundläggande redogöra för begrepp och processer inom Acceptance and commitment training (ACT)
  • grundläggande redogöra för – de för basket – mest relevanta formerna av psykisk ohälsa
  • grundläggande redogöra för principer för effektiv dialog med enskilda individer i gruppen, samt kommunikation med externa aktörer
  • utifrån relevanta psykologiska teorier diskutera hur baskettränare kan skapa och upprätthålla autonomistödjande och coachande relationer med spelare och andra ledare för att främja deras prestation såväl som utveckling
  • kritiskt reflektera över sitt eget tränarskap och dess utveckling
  • problematisera baskettränarens roll i förhållande till andra professioner kopplat till psykisk ohälsa.