Kurs GIH2RM

Basketens tränarskap 1 – Anatomi, idrottsmedicin, fysiologi, träningslära, motorisk kontroll och lärande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Det övergripande målet med kursen är att den studerande tillägnar sig kunskaper i anatomi, fysiologi, idrottsmedicin, träningslära samt motorisk kontroll och lärande för att kunna planera och utvärdera basketträningar och matcher. Den studerande skall även kunna samarbeta med andra professioner såsom fysioterapeuter, fystränare och läkare.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för basketspelarens anatomi samt inom basket vanligt förekommande skador
  • diskutera baskettränarens roll i förhållande till andra professioner kopplat till förebyggande och rehabilitering av skador
  • diskutera baskettränarens roll i förhållande till andra professioner kopplat till planering, genomförande och utvärdering av träning och match
  • redogöra för den fysiologiska påverkan under träning och match, både ur ett fysiologiskt utvecklings- och belastningsperspektiv
  • planera och utvärdera basketträning utifrån principer i idrottsfysiologi, träningslära och skadeförebyggande träning
  • redogöra för grundläggande teorier kring motorisk kontroll och lärande.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3BDD
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig