Kurs GIH2RM

Basketens tränarskap 1 – Anatomi, idrottsmedicin, fysiologi, träningslära, motorisk kontroll och lärande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande tillägnar sig kunskaper i anatomi, fysiologi, idrottsmedicin, träningslära samt motorisk kontroll och lärande för att kunna planera och utvärdera basketträningar och matcher. Den studerande skall även kunna samarbeta med andra professioner såsom fysioterapeuter, fystränare och läkare.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för basketspelarens anatomi samt inom basket vanligt förekommande skador
  • diskutera baskettränarens roll i förhållande till andra professioner kopplat till förebyggande och rehabilitering av skador
  • diskutera baskettränarens roll i förhållande till andra professioner kopplat till planering, genomförande och utvärdering av träning och match
  • redogöra för den fysiologiska påverkan under träning och match, både ur ett fysiologiskt utvecklings- och belastningsperspektiv
  • planera och utvärdera basketträning utifrån principer i idrottsfysiologi, träningslära och skadeförebyggande träning
  • redogöra för grundläggande teorier kring motorisk kontroll och lärande.