Kurs GIH2EN

Friluftsliv och bedömning i ämnet idrott och hälsa

12,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • diskutera och problematisera skolämnet idrott och hälsa utifrån olika didaktiska perspektiv inom friluftsliv samt i relation till idrottens former och uttryck
 • röra sig allsidigt i rörelseformer och sammanhang inom friluftsliv med relevans för professionsutövandet
 • planera, genomföra och utvärdera undervisningsmoment vars syfte är att utveckla förmågan att utöva friluftsliv med relevans för professionsutövandet
 • diskutera hur friluftsliv kan bidra till hållbar utveckling utifrån ett miljöperspektiv
 • analysera friluftsliv ur ett normkritiskt perspektiv
 • diskutera möjligheter för digital teknologi relevant för undervisning inom friluftsliv
 • problematisera bedömning som begrepp och bedömning av kunskaper och förmågor i skolämnet idrott och hälsa
 • diskutera bedömningars pedagogiska betydelse i skolämnet idrott och hälsa i relation till styrdokument och aktuell forskning.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v22, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2 b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6c/A6c)
Anmälningskod:
HDA-H366X
Huvudområde: