Kurs GIH2EL

Idrott och hälsa II med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Kursens övergripande mål är att den studerande, utifrån den kunskapsbas som lagts i Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning, tillägnar sig fördjupade kunskaper i idrotts- och hälsovetenskap med fokus på didaktiska frågeställningar.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, varav minst 22,5 högskolepoäng godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3AG9
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig