Kurs GIH2EL

Idrott och hälsa II med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Kursens övergripande mål är att den studerande, utifrån den kunskapsbas som lagts i Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning, tillägnar sig fördjupade kunskaper i idrotts- och hälsovetenskap med fokus på didaktiska frågeställningar.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning 30 hp, varav minst 22,5 hp godkända vid registrering
Anmälningskod:
HDA-V3E5H
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Gunn Nyberg