Kurs GIH2DX

Tränarskap 1 - Det flerdimensionella tränarskapet inom idrott och fysisk aktivitet

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera och redogöra för olika vetenskapliga områden inom idrotts- och hälsovetenskap
  • redogöra för och med utgångspunkt i ämnet exemplifiera vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär
  • diskutera kopplingen mellan idrottens olika uttryck i samhället, tränarpraktik och forskning inom kunskapsområdet tränarskap.
  • röra sig allsidigt i rörelseformer och sammanhang med relevans för professionsutövandet.
  • visa förmåga att planera samt leda rörelseaktiviteter som skapar förutsättningar för rörelseutveckling för olika grupper inom idrott och fysisk aktivitet genom att anpassa innehållet till målgruppen.
  • diskutera tränarrollen utifrån olika didaktiska perspektiv inom området rörelse samt i relation till idrottens former och uttryck.
  • diskutera och problematisera hållbar utveckling inom idrott och fysisk aktivitet i relation till aktuella styrdokument för tränare.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3678
Huvudområde: