Kurs GIH2DV

Fotbollstränare - inriktning barn (6-12 år)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

  • diskutera och reflektera kring barns fysiska, psykiska och sociala utveckling i och genom idrotten
  • redogöra för fysiska förmågors träningsbarhet hos barn
  • redogöra för hur man skapar en trygg och stimulerande miljö för lärande hos barn
  • visa förmåga att anpassa träningsmetoder utifrån gruppens och individernas utvecklingsnivå (oberoende av position på fotbollsplanen)
  • redogöra för betydelsen av konstruktiv feedback
  • praktiskt tillämpa omhändertagande av vanligt förekommande akuta skador hos barn
  • redogöra för och praktiskt tillämpa relevant skadeförebyggande träning för barn
  • diskutera vikten av att barnrättsperspektivet genomsyrar verksamheten inom barn- och ungdomsidrott.

Extra information:

De två campustillfällena är under dagtid fredag eller lördag.

Startar och slutar:
v36, 2020 - v42, 2020
Studietakt:
75%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H36G4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.