Kurs GIH2D5

Grundläggande styrkelyftsdidaktik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för generell teknik i tävlingsgodkända lyft i disciplinerna knäböj, bänkpress samt marklyft
  • redogöra för de grundläggande principerna för individanpassning av lyftteknik för bästa möjliga biomekaniska och skadepreventiva utförande i disciplinerna knäböj, bänkpress samt marklyft
  • analysera och diskutera tävlingsregler i styrkelyft ur ett domarperspektiv
  • analysera styrkelyftsteknik ur aspekterna energieffektivitet, rörelsebana, rörelsetid samt uppfyllande av de formella kraven i tävlingsgodkända lyft
  • redogöra för och tillämpa de grundläggande didaktiska modellerna för kunskapsförmedling kring de tekniska aspekterna i de tre tävlingsdisciplinerna för de olika utövarkategorierna
  • redogöra för idrotten styrkelyfts betydelse för uppfyllande av hållbarhetsmål 3 (säkerställa hälsa) i FNs Agenda 2030 i det globala, respektive nationella perspektivet
  • diskutera och problematisera idrotten styrkelyfts ansvar för och möjligheter att främja jämställdhet (hållbarhetsmål 5) och jämlikhet (hållbarhetsmål 10) inom idrottsutövning och samhället i stort.