Kurs GIH24Z

Tränarskap 9 - Idrottsvetenskaplig metod

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • utifrån ett valt syfte göra ett relevant urval för en tänkt undersökning
  • utifrån ett valt syfte välja relevant metod för datainsamling
  • analysera datamaterial av olika karaktär
  • kritiskt granska val av forskningsdesign.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 120 hp varav 60 hp på grundnivå inom ämnet idrotts- och hälsovetenskap, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3AFX
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig