Kurs GIH24Z

Tränarskap 9 - Idrottsvetenskaplig metod

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • utifrån ett valt syfte göra ett relevant urval för en tänkt undersökning
  • utifrån ett valt syfte välja relevant metod för datainsamling
  • analysera datamaterial av olika karaktär
  • kritiskt granska val av forskningsdesign.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v12, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Minst 120 hp varav 60 hp på grundnivå inom ämnet idrotts- och hälsovetenskap, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V36R3
Huvudområde: