Kurs GFR2JD

Franska II med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper i det franska språket och om franskspråkig litteratur, samtidigt som den studerande förbereder sig för en framtida yrkesprofession som språklärare. Ytterligare ett övergripande mål är att den studerande utvecklar självständighet i studierna och förmåga att reflektera över det egna lärandet.