Kurs GFÖ2FG

Kommunikation i en interkulturell affärsmiljö

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Definiera och förklara faktorer såsom kulturell identitet, kulturella fördomar och kulturella skillnader som kan påverka muntlig och skriftlig kommunikation i interkulturella affärsmiljöer
  • Förklara och tillämpa verbala och icke verbala kommunikationsaspekter som kan påverka arbetet med interkulturella grupper, kunder och kollegor
  • Skapa interkulturella presentationer och texter med hänsyn till publik, läsare, struktur och tydlighet
  • Analysera och kritisk värdera hinder för effektiv interkulturell muntlig kommunikation (i personlig möten och online) samt skriftlig kommunikation och utveckla strategier för att hantera dessa hinder
  • Visa grundläggande färdigheter i interkulturella muntliga diskussioner och affärsmässiga möten genom att kommunicera tydligt och effektivt, på ett adekvat sätt kunna analysera en kommunikationssituation och anpassa kommunikationsstil och form på ett sätt som situationen kräver.
  • Visa praktiska färdigheter i presentationsteknik i form av både formella och semi-formella presentationer skapade för olika typer av publik
  • Skriva tydliga, koncisa och korrekta affärsrelaterade texter med hänsyn till interkulturella aspekter såsom skrivstil, olika läsargrupper, och formalitet