Kurs GFÖ2FG

Kommunikation i en interkulturell affärsmiljö

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursen baseras på olika muntliga övningar som handlar om kommunikationsfärdighet i en affärsmiljö, både för kommunikation under personliga möten och online. Ett affärsmässigt ordförråd utvecklas via förberedelsearbete inför seminarier, affärsmässiga möten och diskussioner under seminarier, samt förberedelse för den slutliga presentation som baseras på de ’self-awareness’ övningar som genomförs under kursen.

Skriftliga kommunikativa färdigheter utvecklas genom inläsning samt olika övningsuppgifter som behandlar skrivprocessen, kulturella överväganden, formalitet, kommunikationsformat, osv. Fokus är på affärsmässigt skrivande genom hela kursen vilken avslutats med en slutlig affärsmässiga rapport som rör studentens valda fallföretag vilket de har undersökt över flera veckor via vägledning från läraren.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H36Q8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.