Kurs GET336

Elkraftteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • förklara grundläggande begrepp inom området elektrisk effekt och energi
  • identifiera grundläggande komponenter inom elkraftsystem samt förklara deras principer
  • utföra beräkningar av effekt, energi, verkningsgrad, motorvridmoment och ekvivalenta kretsar
  • koppla enkla kraftkretsar enligt kretsdiagram
  • mäta och utvärdera relevanta parametrar i elkraftsystem samt motorer
  • redogöra för grundläggande elsäkerhet.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Ellära, 7,5 hp
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3G2U
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig