Kurs GET336

Elkraftteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • förklara grundläggande begrepp inom området elektrisk effekt och energi
  • identifiera grundläggande komponenter inom elkraftsystem samt förklara deras principer
  • utföra beräkningar av effekt, energi, verkningsgrad, motorvridmoment och ekvivalenta kretsar
  • koppla enkla kraftkretsar enligt kretsdiagram
  • mäta och utvärdera relevanta parametrar i elkraftsystem och motorer
  • redogöra för grundläggande elsäkerhet.