Kurs GET2K5

Ellära

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Redogöra för de grundläggande ström- och spänningslagarna.
  • Beskriva och använda mätmetoder för likströms- och växelströmskretsar.
  • Analysera och göra beräkningar på likströms- och växelströmskretsar.
  • Redogöra för olika komponenters inverkan i likströms och växelströmskretsar.
  • Redogöra för och använda metoder för sinusformad växelström.
  • Redogöra för grunder i elektriska och magnetiska fält, samt trefasteknik i elkraftöverföring.