Kurs GET2K5

Ellära

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Redogöra för de grundläggande ström- och spänningslagarna.
  • Beskriva och använda mätmetoder för likströms- och växelströmskretsar.
  • Analysera och göra beräkningar på likströms- och växelströmskretsar.
  • Redogöra för olika komponenters inverkan i likströms och växelströmskretsar.
  • Redogöra för och använda metoder för sinusformad växelström.
  • Redogöra för grunder i elektriska och magnetiska fält, samt trefasteknik i elkraftöverföring.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Envariabelanalys 7,5 hp grundnivå
Anmälningskod:
HDA-V3E5X
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Hans Ersson