Kurs GDT28Y

Etisk hackning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Kursen behandlar initialt hur olika operativsystem, mjukvaror, nätverk och protokoll fungerar. Därefter behandlas de vanligaste faserna i it-attacker. Däribland de aktiviteter som ofta förekommer i tur och ordning under en attack så som spaning och informationssökning, scanning av nätverkstjänster och kartläggning av datasystem. Sedan tillskansa sig åtkomst via OS, applikationer och nätverk samt eskalera privilegier i datasystem. För att skapa bakdörrar och behålla tillträde till datasystemet och slutligen dölja spår av intrång.

När attacker beskrivs presenteras motåtgärder och skydd mot dem som tex. incidenthantering, it-forensiska åtgärder och lösningar som kan detektera intrång. Reverse engineering av mjukvara och hur malware fungerar är också moment som behandlas i kursen.

Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 60 hp i huvudområdet Mikrodataanalys samt kurserna Datakommunikation 1 7,5 hp och Skriptprogrammering och Internetapplikationer 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H33CN
Huvudområde: