Kurs GBY2V9

Geoteknik och konstruktionsteknik betong

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för jordarternas egenskaper
  • beskriva spänningstillståndet i jord
  • beskriva undersökningsmetoder i fält och laboratorium för jord
  • utföra beräkningar av sättningar, bärighet och jordtryck
  • visa förståelse för orsaker till stabilitetproblem i slänter
  • redogöra för grundläggningsmetoder för byggnadsverk och vägar.
  • redogöra för olika grundförstärkningsmetoder
  • dimensionera konstruktioner i betong
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp i Byggteknik - Högskoleingenjörsprogrammet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3F4Z
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Hans Persson