Kurs GBQ2XD

Ljudinspelning och ljudläggning inom filmdesign

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 8, 2023

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse för ljudets funktion i film
 • analysera och diskutera ljuddesign utifrån filmens syfte och form
 • motivera användningen av specifik ljudrelaterad teknisk utrustning
 • redogöra för grundläggande perceptionsteorier som beskriver hur ljud påverkar människan
 • uppvisa förmåga att spela in ljud med låg brusnivå i både studio och ute i fält
 • hantera basfunktioner hos efterbearbetningsverktyg för ljud
 • tillämpa relevanta regitekniker för att spela in speakerröst
 • förstå de grundläggande ekonomiska och juridiska implikationerna av användning av musik och FX-ljud från databaser och/eller ljudbibliotek
 • genomföra en eftersynkad dialogscen med egenhändigt inspelat dialogljud
 • planera, genomföra och redovisa en ljudläggning till en förelagd filmsekvens
 • kunna reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
 • visa samarbetsförmåga.
Startar och slutar:
vecka 8, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Introduktion till produktion av rörlig bild, 15 hp eller Det cinematiska språket: Mise-en-scène, 15 hp
Anmälningskod:
HDA-V3DAL
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig