Kurs GBQ2XD

Ljudinspelning och ljudläggning inom filmdesign

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande teorier om ljudets roll i filmberättande
  • analysera och diskutera ljudets funktion och ljuddesign utifrån filmers syfte och form
  • tillämpa grundläggande ekonomiska och juridiska förutsättningar för användning av musik och FX-ljud
  • hantera grundfunktioner för inspelning av ljud och i efterbearbetningsverktyg för ljud
  • spela in speakerröst och eftersynkad dialog med hög teknisk kvalitet
  • planera och genomföra en ljudläggning till en förelagd filmsekvens
  • kritiskt granska och argumentera för ljuddesignval i samband med egna och andras produktioner.