Kurs GBQ2WF

Arbetsplatsförlagd bildproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • reflektera över skillnaderna mellan att studera bildproduktion och att vara yrkesverksam inom medieproduktionsområdet
  • föra resonemang om yrkesetiska frågor kopplade till arbetsplatsen
  • redogöra för sina personliga förutsättningar för att kunna fungera professionellt i olika roller på en arbetsplats inom relevant bransch
  • redovisa sitt arbete och sin praktikplats i en kort audiovisuell reflektion.