Kurs GBQ2UD

Exponeringsprojekt i bildproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • på professionell nivå självständigt initiera, planera och genomföra ett medieprojekt inom området rörlig bild eller manus för rörlig bild
  • urskilja och tillämpa branschmässiga format och genrer och de krav som ställs på dramaturgi och audiovisuell gestaltning
  • muntligen och skriftligen motivera och förklara sitt projekt utifrån idé, målgrupp, distribution och projektplanering samt kunna relatera dessa aspekter till branschmässiga villkor
  • föra utförliga etiska resonemang om så väl projektets arbetsvillkor, som innehåll och form i produktionen
  • värdera sina egna förutsättningar och möjligheter att genomföra projektet och kunna relatera dessa kompetenser till samarbetsparter och en yrkespraktik
  • skriftligen reflektera över sin arbetsprocess, projektets utfall samt relatera detta till medieproduktionens villkor idag.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 120 hp inom Bildproduktion samt kursen Vetenskapsteori och metod i Bildproduktion, 3 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3ER6
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88