Kurs GBQ2U8

Den korta filmens berättarstruktur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för berättarstrukturers utformande samt dramaturgiska modeller i audiovisuell kommunikation med fokus på berättandet i korta, genrespecifika filmer
  • skriva kortfilmmanus i branschstandardformat
  • använda begrepp och facktermer för audiovisuell kommunikation
  • redogöra för samt praktiskt tillämpa retoriska modeller i audiovisuell kommunikation
  • använda signaler som kommunicerar kontext i utformandet av audiovisuella budskap i beaktande av målgrupper och visningsfönster.