Kurs GBQ2U7

Tillämpad filmdesign 1

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande teori och metoder för konceptualisering inom reklam- och informationsfilm
  • redogöra för och tillämpa grunderna i projektplanering för film
  • hantera basfunktioner hos efterbearbetningsverktyg för ljud och rörlig bild
  • tillämpa konceptualisering och projektplanering för film på grundläggande nivå
  • tillämpa grundläggande kommunikativ strategi för beställningsfilm
  • genomföra enkla analyser av och diskutera filmdesign utifrån syfte och form
  • reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
  • samarbeta i projektform.