Kurs GBQ2U6

Projektplanering och användarperspektiv

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Kursen behandlar aktuella metoder, modeller, teorier och visualiseringar relaterade till avtal, projektstyrning, projektledning, budgetarbete och projektpresentation inom reklam och informationsfilmsproduktion. Konceptutveckling med fokus på case-metodik är centralt i kursen. Begreppen beställare, kund, kontext och behov problematiseras inom ramen för designteori och prototyputvecklingsmetodik. Etnografisk metod tillämpas för att generera data som används som underlag vid utvecklingen av ett reklamfilmskoncept. Basala kreativitetsmetoder studeras. Kursen innefattar pitchning och studenten tränas att genomföra en välmotiverad pitch med audiovisuellt material.

Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Bildproduktion 60 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3ER3
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88