Kurs GBQ2HD

Grunderna i filmproduktion för Manus för film och TV

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2022

Kursen har en teoretisk del som handlar om filmens gestaltning och den rörliga bildens historia. Kursens produktionsmoment utgörs först av övningar i kontinuitet. Dessa inledande övningar ska hjälpa studenten att förstå betydelsen av bildkomposition, rörelseriktning, blickriktning, klippning i rörelse mm, samt betydelsen av att i förväg planera sin inspelning. Därefter skriver studenterna i grupp ett manus för en kort spelfilm. Utifrån manuset planeras inspelningen för att sedan spelas in. Efter detta moment klipps, ljudläggs och efterbearbetas filmen för att slutligen presenteras. Kursen avslutas med en examination av de färdiga filmerna och reflektion kring arbetsprocessen.

Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 20 hp inom bildproduktion, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V3B99
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig