Kurs GBQ2HC

Introduktion till produktion av rörlig bild för Manus för film och TV

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • uppvisa förmåga att hantera videokameran som produktionsverktyg och klippa icke-linjärt
  • urskilja grundläggande principer om digital media, filhantering och kamerateknologi
  • beskriva bildens berättarfunktion
  • relatera bildkomposition, bildanalys och perception till gestaltning i bild
  • redogöra för kunskaper om ljudinspelning och ljudläggning till rörlig bild
  • redogöra för ljussättningens grunder och visa en förmåga att göra egna enklare ljussättningar.

Vidare skall den studerande ha utvecklat sin personliga och professionella kompetens genom att kunna:

  • reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
  • visa förmåga att samarbeta med studenter och lärare.