Kurs GBQ2EC

Fortsätt berätta med film om kulturarv och historia

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för hur en historisk dokumentär baserad på speakertext kan utvecklas från projektidé till färdig film
  • diskutera skillnaden mellan att berätta i skriven text och med film, och vilka särskilda möjligheter dokumentärfilmen ger att förmedla kunskap om kulturarv, historia och arkeologi
  • redogöra för grundläggande tekniska, organisatoriska, juridiska och ekonomiska frågor som behandlas inom ett filmprojekt i genren historisk dokumentär
  • ta ställning till etiska frågeställningar inom dokumentärfilmsproduktion
  • redogöra för vad upphovsrätt innebär utifrån ett producentperspektiv.