Kurs GBQ2EC

Fortsätt berätta med film om kulturarv och historia

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för hur en historisk dokumentär baserad på speakertext kan utvecklas från projektidé till färdig film
  • diskutera skillnaden mellan att berätta i skriven text och med film, och vilka särskilda möjligheter dokumentärfilmen ger att förmedla kunskap om kulturarv, historia och arkeologi
  • redogöra för grundläggande tekniska, organisatoriska, juridiska och ekonomiska frågor som behandlas inom ett filmprojekt i genren historisk dokumentär
  • ta ställning till etiska frågeställningar inom dokumentärfilmsproduktion
  • redogöra för vad upphovsrätt innebär utifrån ett producentperspektiv.

Undervisningen sker på distans med IT-stöd men vid ett frivilligt tillfälle i kursens inledning finns möjlighet att ta del av undervisningen på campus i Falun.

Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Berätta med film om kulturarv och historia, 7,5 hp på grundnivå
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3ENC
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
14 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Maja Hagerman