Kurs GBQ27K

Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och använda de fundamentala elementen i berättande
  • tillämpa grunder i att skriva akademisk text
  • kritiskt analysera klassiska och samtida berättelser med fokus på berättare, karaktär, plats och syfte
  • reflektera över genus och etik
  • redogöra för den grundläggande begreppsapparaten inom filmisk gestaltning
  • analysera film med avseende på berättarteknik och filmteori
  • reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H39MX
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet