Kurs GBQ27K

Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och använda de fundamentala elementen i berättande
  • tillämpa grunder i att skriva akademisk text
  • kritiskt analysera klassiska och samtida berättelser med fokus på berättare, karaktär, plats och syfte
  • reflektera över genus och etik
  • redogöra för den grundläggande begreppsapparaten inom filmisk gestaltning
  • analysera film med avseende på berättarteknik och filmteori
  • reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J2V
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88