Kurs GBQ22U

Kvalificerad filmproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • planera, organisera och genomföra en kortfilmproduktion
  • tillämpa kunskaper om hur ett manus omvandlas till film och därigenom visa fördjupad förståelse för dramaturgins betydelse
  • visa insikt om rummets och scenografins betydelse för berättelsen
  • tillämpa kunskaper om praktiska rutiner och de rollfördelningar som förekommer i professionell filmproduktion
  • visa färdigheter i att hantera mer avancerad inspelningsutrustning för bild och ljud
  • visa kunskap om fotots och ljussättningens betydelse i en fiktiv kortfilm
  • visa kunskap om ljudets betydelse som berättarkomponent för helheten
  • visa färdigheter i hur man klipper en fiktiv kortfilm med tonvikt på dialog och rytm
  • visa kunskap om ljudläggning och efterbearbetning i en fiktiv kortfilm
  • föra ett genomgripande etiskt resonemang om filmisk gestaltning.