Kurs GBQ22U

Kvalificerad filmproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2019

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • planera, organisera och genomföra en kortfilmproduktion
 • tillämpa kunskaper om hur ett manus omvandlas till film och därigenom visa fördjupad förståelse för dramaturgins betydelse
 • visa insikt om rummets och scenografins betydelse för berättelsen
 • tillämpa kunskaper om praktiska rutiner och de rollfördelningar som förekommer i professionell filmproduktion
 • visa färdigheter i att hantera mer avancerad inspelningsutrustning för bild och ljud
 • visa kunskap om fotots och ljussättningens betydelse i en fiktiv kortfilm
 • visa kunskap om ljudets betydelse som berättarkomponent för helheten
 • visa färdigheter i hur man klipper en fiktiv kortfilm med tonvikt på dialog och rytm
 • visa kunskap om ljudläggning och efterbearbetning i en fiktiv kortfilm
 • föra ett genomgripande etiskt resonemang om filmisk gestaltning.
Startar och slutar:
v41, 2019 - v50, 2019
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • 60 hp inom Bildproduktion, inklusive kurserna Grunderna i filmproduktion, 15 hp och TV-nyheter och flerkameraproduktion, 15 hp på grundnivå, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H334T
Huvudområde: