Kurs GBP32T

Bild III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Kursen förbereder för undervisning i ämnet bild i gymnasieskolan. Målet är att den studerande efter avslutad kurs har uppnått fördjupade kunskaper om fotografi, digitala medier och rörliga bilder samt om hur bilddidaktik och mediapedagogik kan tillämpas i gymnasieskolans bildundervisning. Stor vikt läggs vid ett självständigt utforskande och experimenterande visuellt utvecklingsarbete.

Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Bild I med didaktisk inriktning, 30 hp och Bild II med didaktisk inriktning, 24 hp
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3FZB
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88