Kurs GBP32T

Bild III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen förbereder för undervisning i ämnet bild i gymnasieskolan. Målet är att den studerande efter avslutad kurs har uppnått fördjupade kunskaper om fotografi, digitala medier och rörliga bilder samt om hur bilddidaktik och mediapedagogik kan tillämpas i gymnasieskolans bildundervisning. Stor vikt läggs vid ett självständigt utforskande och experimenterande visuellt utvecklingsarbete.