Kurs GAB2CC

Ny som ledare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten, med utgångspunkt i det egna ledarskapet och relevanta teorier, ska utveckla en förmåga att hantera sambanden mellan ledarskap, personliga förutsättningar och beteenden, samt utveckla sin förmåga att agera i olika ledarskapssituationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva hur personligheter och värderingar påverkar ledarskapet
  • analysera ledares arbetssituation och ge förslag på hur dilemman kan hanteras
  • beskriva ledarskap i relation till medarbetare på individ och gruppnivå
  • beskriva ledarskap ur ett organisationsperspektiv
  • reflektera över det egna ledarskapet i relation till behandlade teorier
  • sammanfatta och motivera sitt personliga ledarskap i relation till egna förutsättningar, arbetssituation, medarbetare, grupp och organisation