Kurs FY0006

Fysik 1b2

5 förutbildningspoäng
Behörighetsgivande förutbildning

Start vecka 4, 2020

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

 • tillämpa enkla modeller för atomens och atomkärnans byggnad,
 • redogöra för de grundläggande egenskaperna hos elektromagnetisk strålning, särskilt ljusets partikelegenskaper,
 • förklara de grundläggande typerna av radioaktivt sönderfall och strålning och utföra beräkningar på tillämpningar inom energiproduktion och medicinsk teknik
 • redogöra för joniserande strålnings verkan på biologiska system, inkluderande absorberad och ekvivalent dos,
 • beskriva materiens minsta beståndsdelar och de fundamentala krafterna samt utföra enkla beräkningar på dem,
 • använda ideala gaslagen som en modell för atmosfärens fysik och redogöra för de metoder som används för att göra prognoser om klimat och väder.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v8, 2020
Studietakt:
75%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Fysik A, Matematik B.
  Eller: Fysik 1b1 / 1a, Matematik 2a / 2b / 2c
  (Områdesbehörighet 7/A7)
Anmälningskod:
HDA-V34FV