Kurs FY0005

Fysik 1b1

10 förutbildningspoäng
Behörighetsgivande förutbildning

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • använda grundläggande SI-enheter och omvandla mellan prefix- och tiopotensbeteckningar,
 • förklara sambanden mellan läge, hastighet och acceleration vid rätlinjig rörelse samt i enkla fall kunna göra omräkningar mellan dessa storheter med hjälp av diagram,
 • räkna analytiskt på likformigt accelererad rätlinjig rörelse, särskilt fritt fall och tillämpa kraftbegreppet och Newtons rörelselagar,
 • tillämpa rörelsemängd och impuls samt använda lagen om rörelsemängdens bevarande,
 • addera krafter grafiskt samt behandla enkla statikproblem,
 • räkna på densitet och tryck, inkluderande trycket i en stillastående vätska och lyftkraften på ett nedsänkt föremål.
 • använda begreppen arbete, effekt, rörelseenergi och lägesenergi samt energimetoden för att lösa konkreta mekanikproblem,
 • räkna på värme, inre energi och temperatur samt specifik värmekapacitet och specifik omvandlingsentalpi,
 • analysera grundläggande elektrostatiska fenomenen och kunna utföra enkla beräkningar med Coulombs lag,
 • använda begreppen elektrisk fältstyrka, potential, ström och spänning,
 • utföra beräkningar på strömkretsar som innehåller strömkälla, strömbrytare samt serie- eller parallellkopplade komponenter genom att använda Ohms och Kirchoffs lagar samt effektlagen.

Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Matematik B.
  Eller: Matematik 2a / 2b / 2c
  (Områdesbehörighet 7/A7)
Anmälningskod:
HDA-H35U7