Kurs FY0005

Fysik 1b1

10 förutbildningspoäng
Behörighetsgivande förutbildning

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • använda grundläggande SI-enheter och omvandla mellan prefix- och tiopotensbeteckningar,
 • förklara sambanden mellan läge, hastighet och acceleration vid rätlinjig rörelse samt i enkla fall kunna göra omräkningar mellan dessa storheter med hjälp av diagram,
 • räkna analytiskt på likformigt accelererad rätlinjig rörelse, särskilt fritt fall och tillämpa kraftbegreppet och Newtons rörelselagar,
 • tillämpa rörelsemängd och impuls samt använda lagen om rörelsemängdens bevarande,
 • addera krafter grafiskt samt behandla enkla statikproblem,
 • räkna på densitet och tryck, inkluderande trycket i en stillastående vätska och lyftkraften på ett nedsänkt föremål.
 • använda begreppen arbete, effekt, rörelseenergi och lägesenergi samt energimetoden för att lösa konkreta mekanikproblem,
 • räkna på värme, inre energi och temperatur samt specifik värmekapacitet och specifik omvandlingsentalpi,
 • analysera grundläggande elektrostatiska fenomenen och kunna utföra enkla beräkningar med Coulombs lag,
 • använda begreppen elektrisk fältstyrka, potential, ström och spänning,
 • utföra beräkningar på strömkretsar som innehåller strömkälla, strömbrytare samt serie- eller parallellkopplade komponenter genom att använda Ohms och Kirchoffs lagar samt effektlagen.

Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
33%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Matematik B.
  Eller: Matematik 2a / 2b / 2c
  (Områdesbehörighet 7/A7)
Anmälningskod:
HDA-H39NF
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig