Kurs FY0005

Fysik 1b1

10 förutbildningspoäng
Behörighetsgivande förutbildning

Start vecka 35, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • använda grundläggande SI-enheter och omvandla mellan prefix- och tiopotensbeteckningar,
 • förklara sambanden mellan läge, hastighet och acceleration vid rätlinjig rörelse samt i enkla fall kunna göra omräkningar mellan dessa storheter med hjälp av diagram,
 • räkna analytiskt på likformigt accelererad rätlinjig rörelse, särskilt fritt fall och tillämpa kraftbegreppet och Newtons rörelselagar,
 • tillämpa rörelsemängd och impuls samt använda lagen om rörelsemängdens bevarande,
 • addera krafter grafiskt samt behandla enkla statikproblem,
 • räkna på densitet och tryck, inkluderande trycket i en stillastående vätska och lyftkraften på ett nedsänkt föremål.
 • använda begreppen arbete, effekt, rörelseenergi och lägesenergi samt energimetoden för att lösa konkreta mekanikproblem,
 • räkna på värme, inre energi och temperatur samt specifik värmekapacitet och specifik omvandlingsentalpi,
 • analysera grundläggande elektrostatiska fenomenen och kunna utföra enkla beräkningar med Coulombs lag,
 • använda begreppen elektrisk fältstyrka, potential, ström och spänning,
 • utföra beräkningar på strömkretsar som innehåller strömkälla, strömbrytare samt serie- eller parallellkopplade komponenter genom att använda Ohms och Kirchoffs lagar samt effektlagen.

Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c
Anmälningskod:
HDA-H3BPN
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig