Kurs FR3014

Franska: Talad franska; syntax, fonetik och perception

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper om talad franska och dess olika varianter vad gäller uttal, syntax och vokabulär. Kursen syftar också till att den studerande utvecklar kunskaper om svenska franskstuderandes förmåga att uppfatta talad franska.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för god kunskap om modernt franskt talspråk och dess olika varianter
  • visa god kunskap om den talade franskans syntax, fonetik och fonologi
  • analysera olika genrer av talad franska
  • redogöra för de vanligaste problemen som svenska inlärare av franska har när det gäller perception av talad franska samt beskriva och förklara varför dessa problem uppstår.