Kurs FR3014

Franska: Talad franska; syntax, fonetik och perception

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2020

Kursens mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper om talad franska och dess olika varianter vad gäller uttal, syntax och vokabulär. Kursen syftar också till att den studerande utvecklar kunskaper om svenska franskstuderandes förmåga att uppfatta talad franska. Kursen innefattar obligatoriska seminarier på bestämda tider, är online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera. För mer information, kontakta Monika Stridfeldt, mst@du.se.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Normal
Språk:
Franska
Behörighetskrav:
  • 90 hp i franska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2 samt 30 hp i franska på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33VQ
Huvudområde: