Kurs FR1082

Franska: Grundläggande kurs II B

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera muntligt och skriftligt i både förberedda och spontana situationer på franska
  • tillämpa basfärdigheter i fransk grammatik i grammatiska analyser och därmed visa kunskaper i det franska språkets uppbyggnad
  • läsa längre texter på franska, både autentiska och tillrättalagda, och med hjälp av ordböcker analysera och översätta dem
  • skriva egna korta texter på franska
  • visa viss baskunskap om det franska samhället liksom om den fransktalande världen
  • identifiera systematiska likheter och skillnader mellan det svenska och det franska språket gällande uttal, grammatik och ordförråd.