Forskarkurs FPA222G

Forskningskommunikation för samhällsutveckling

4  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
• Analysera forskningsresultat och kommunicera dessa med olika syften och för olika mottagare, på ett ändamålsenligt sätt
• redogöra för och reflektera över hur forskning kan bidra till utveckling av pedagogiska verksamheter i förskola/skola och högre utbildning
• visa kunskap om hur forskning i pedagogiskt arbete kan bidra till samhällets utveckling och andras lärande