Forskarkurs FPA222E

Intellektuella utmaningar – att formulera och undersöka ett problem

5  högskolepoäng
Forskarnivå

Start vecka 4, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
• formulera, argumentera för och värdera olika typer av problemställningar och forskningsfrågor i ett forskningsprojekt,
• på ett självständigt och reflekterande sätt redogöra för centrala idéer hos en klassisk teoretiker och hur dessa kan bidra med sätt att förstå en problemställning,
• på analytisk grund och genom vetenskaplig syntes argumentera för eget såväl som andras kunskapsbidrag i olika forskningsprojekt,
• på ett självständigt och reflekterande sätt argumentera för varför det egna forskningsprojektet är relevant i ett vetenskapligt såväl som i ett samhälleligt perspektiv.
Startar och slutar:
vecka 4, 2023 - vecka 8, 2023
Studietakt:
75%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
VTPA3ENX
Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Gunn Nyberg
Maria Olson