Forskarkurs FPA222D

Språklig mångfald i utbildningssammanhang

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Start vecka 20, 2023

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:
• problematisera och kritiskt förhålla sig till olika teoretiska och metodologiska
angreppssätt vid beforskande av språklig mångfald i utbildningssammanhang
• diskutera och problematisera frågor om undervisning, lärande, fostran och omsorg
utifrån forskning och olika teorier om flerspråkighet och språklig mångfald
• värdera och kritiskt analysera teoretiska begrepp som används vid forskning om
språklig mångfald i utbildningssammanhang
Startar och slutar:
vecka 20, 2023 - vecka 24, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
VTPA3EP2
Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Åsa Wedin