Forskarkurs FPA2228

Introduktion till forskning i pedagogiskt arbete

5  högskolepoäng
Forskarnivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande kunna:

- visa kunskap om framväxten av forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete i relation till det utbildningsvetenskapliga fältet
- visa kunskap om forskning i pedagogiskt arbete, dess kunskapsobjekt och metodologier som en orientering i det utbildningsvetenskapliga fältet
- visa förmåga att på ett systematiskt sätt identifiera kunskapsläget inom ett begränsat område samt att syntetisera, diskutera och presentera denna kunskap.
- visa förmåga till kritiskt, reflekterande och självständigt tänkande i relation till egna och andras studier med avseende på behov av ytterligare kunskap, problemformulering, preliminära frågeställningar och metodologiska resonemang 
- visa förmåga att värdera vetenskapens möjligheter och begränsningar i relation till det egna ansvaret

Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning
Anmälningskod:
HTPA3KGE
Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.