Forskarkurs FPA0007

Intellektuella utmaningar - att designa och kommunicera ett forskningsprojekt

3  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • formulera, kommunicera och värdera olika typer av frågor i ett forskningsprojekt,
  • redogöra för, formulera och visa insikt om vad som utgör en problemställning i ett forskningsprojekt,
  • redogöra för, och visa insikt om skilda sätt att beskriva det egna och andras kunskapsbidrag, samt motivering av dessa kunskapsbidrag. Här ingår även perspektiv på hur den vetenskapliga texten på olika sätt kan disponeras och designas,
  • kunna förklara varför den egna studien är intressant i vetenskapliga och mer allmänna sammanhang.