Forskarkurs FPA0003

Akademiskt skrivande och talande på engelska

4,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande kunna:

• visa förtrogenhet med två utvalda huvudtyper av akademiskt vetenskapligt skrivande, doktorsavhandlingen och forskningsartikeln
• visa kunskap om genreanalys med fokus på det akademiska skrivandets organisation och olika kommunikativa funktioner inom pedagogiskt arbete och andra närliggande forskningsområden
• analysera strukturen hos och retoriska drag i en talad konferenspresentation, samt själv planera och genomföra en egen presentation
• kritiskt utvärdera andras vetenskapliga texter genom att peka på styrkor såväl som svagheter i form av konstruktiv respons
• kommunicera idéer, utveckla argument och diskutera forskningsarbete på ett sätt som visar på kommunikativ kompetens i akademisk engelska i både tal och skrift.